ซอฟต์แวร์นี้เขียนขึ้นโดย บริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด ซึ่งมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0515 เป็นซอฟต์แวร์เลขที่ EF-0001 และเป็นซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากรชนิด ข.
www.eflowsys.com